Dekkingsgraden pensioenfondsen flink gestegen

Dekkingsgraden op de hoogste stand sinds ruim 10 jaar


Pensioenfondsen staan er een stuk beter voor

Pensioen korten? In Nederland? Wij hebben toch zo'n goed pensioenstelsel? Dat klopt. Ons pensioenstelsel behoort tot de beste in de wereld. Toch blijkt vooral de lage rente een uitdaging voor pensioenfondsen. Zelfs nu de regels door het pensioenakkoord zijn versoepeld. Die rente is in de afgelopen maanden echter flink gestegen en daardoor staan de meeste pensioenfondsen er nu weer een stuk beter voor.In deze blog houden wij de stand van zaken rondom pensioenregelingen nauwlettend in de gaten. Daarbij ontkomen we helaas niet aan lastige begrippen als dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad, maar die leggen we graag aan u uit.


Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad

De dekkingsgraad van een pensioenfonds laat zien of er genoeg geld aanwezig is om alle pensioenen nu en in de toekomst te betalen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden en is van belang voor kortingen en indexatie.


Moet mijn pensioenfonds korten?

Normaliter geldt dat uw pensioenfonds na vijf achtereenvolgende jaren de minimale beleidsdekkingsgraad van 100% moet bereiken. Dit percentage is tijdelijk verlaagd naar 90%. Dat betekent dat een pensioenfonds een korting op de pensioenen moet doorvoeren als de dekkingsgraad onder dit minimale niveau komt. Deze korting is onherroepelijk, maar mag wel worden gespreid over een periode van maximaal 10 jaren.


Jarenlang hing hierdoor de dreiging van kortingen op pensioenen in de lucht. Door de recente stijging van de rente zijn de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen echter flink gestegen en is er een gemiddelde beleidsdekkingsgraad van 115% bereikt. Kortingen worden daardoor steeds minder waarschijnlijk en indexaties van pensioenen komen zelfs weer in beeld.


Actuele cijfers grote pensioenfondsen

De meeste pensioenfondsen informeren u via hun website over de actuele stand van zaken. Hieronder plaatsen wij linkjes naar enkele van de grootste pensioenfondsen.bpfbouw (Het pensioenfonds voor de bouw)
Pensioenfonds Metaal en Techniek
Pensioenfonds Zorg en Welzijn
ABP Pensioenfonds voor overheid en onderwijs
Pensioenfonds Horeca & Catering
Pensioenfonds detailhandelBron: AON, DNB