Heeft u een beleggings- of spaarhypotheek?

Huizenbezitters met een spaar- of beleggingshypotheek kunnen deze in veel gevallen zonder belastingheffing afkopen bij aankoop van een nieuwe woning.


Recht op renteaftrek

Sinds 2013 krijgen huizenkopers alleen hypotheekrenteaftrek als ze de hypotheek jaarlijks en binnen dertig jaar helemaal aflossen. Spaar- of beleggingshypotheken voldoen niet aan deze eis. Mensen die voor die tijd al zo’n hypotheek hadden, hebben het recht op renteaftrek echter behouden.

Waarom versoepelde regels?

De oude spaar- of beleggingshypotheek kan bij een verhuizing worden meegenomen, maar in de praktijk blijkt dat ingewikkeld. Hierdoor is de keuze voor huizenkopers met zo’n hypotheek beperkter. Door het spaarsaldo bij de aankoop van een nieuwe woning te gebruiken voor aflossing, zijn ze daarna vrij in hun keuze voor een hypotheekverstrekker.

Wat is er veranderd?

Met een spaar- of beleggingshypotheek is het mogelijk om met behoud van hypotheekrenteaftrek vermogen op te bouwen voor aflossing. Vanwege het belastingvoordeel zijn er strikte regels over opbouw en aflossing. Eén daarvan is dat er minstens 15 jaar of 20 jaar premie moet worden ingelegd om met een vrijstelling het opgebouwde bedrag te gebruiken voor aflossing van de hypotheek. Voortaan vervalt deze eis ook bij verhuizing naar een andere koopwoning. Dat betekent dat vermogen dat is opgebouwd eerder dan de genoemde 15 of 20 jaar zonder belastingheffing kan worden ingezet om de hypotheek af te lossen.

Advies is belangrijk

Gaat u verhuizen? Dan kan het interessant zijn om het vermogen dat u heeft opgebouwd in uw spaar- of beleggingshypotheek te gebruiken voor aflossing. Dit is echter niet altijd het geval. Bij een spaarhypotheek bijvoorbeeld zitten de kosten vaak aan het begin van de looptijd. Voortijdig aflossen hoeft daardoor niet per se financieel gunstig te zijn.

Voordat u tot afkoop overgaat is het belangrijk om alle gevolgen goed af te wegen. Wij adviseren u graag!